Tekniske detaljer - rodeotyr

Udlejer sørger for 1 m/k i western tøj til betjening/opsyn med rodeo-tyren.

Lejer sørger for 1 – 2 hjælpere, der konstant skal være ved rodeotyren. Hjælperne skal deltage i styring af kø og almindelig god ro og orden.

Der medfølger musik- & speak.

Lejer stiller 2 stk. personer til rådighed ved opstilling og nedtagning.

Generelt:
Der skal altid være gode tilkørselsforhold, evt. portmål min. 2,5 m. i bredden. Der kan ikke stilles erstatningskrav overfor udlejer såfremt der opstår skader på dørkarme, gulve, fliser, græs m.m.

Rodeotyren er godkendt af Dansk Teknologisk Institut. Rodeotyren er forsikret.
Det lejede benyttes af enhver gæst på eget ansvar.

Indendørs engagement:
Pladsbehov min. 8 m. i diameter. Lofthøjde min. 3 m. Døråbninger min. 1,2 m.
Strømforbrug: 1 stik á 220 V fra en selvstændig gruppe i umiddelbar nærhed.
Rodeotyren kan ikke transporteres op af trapper på grund af vægten.

Udendørs engagement:
Pladsbehov 8 m. i diameter.
Strømforbrug: 1 stik á 220 V i umiddelbar nærhed.
Underlaget må ikke være groft grus eller lignende der kan indeholde skarpe genstande.
Underlaget skal endvidere være plant.

Diverse:
Eventuelle offentlige afgifter, herunder til KODA og GRAMEX, betales af lejer og er udlejer uvedkommende.

Other sites:

050120141709: Moderator
Chrispinsson John
Erhverrin
Filmgymnasium – Foredragsholdere
Paula Tilde de
Phiaxrlaxie Suyxtaoin

Partner sites:

Taelen Thomas fansite . Wacky Waiters fansite . Duo Cavatina . Hjemmesidereklame . Rodeotyr lejes ud . Making stories . Frede Farmand . Adam Miller infosite